Què és l'ADF

L’ AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL “FARNERS-ARGIMONT-SILS” es va constituir en data 23 de Juliol de 1987, amb el número de Registre 131 i amb el nom de “Farners‑Argimont”.
Posteriorment, amb data 31 de gener de 2007, s’aprova l’ampliació i canvi de nom a “Farners-Argimont-Sils”, amb la incorporació del municipi de Sils.

JUNTA DIRECTIVA
LA  JUNTA DIRECTIVA  de l’ADF, està formada per 11 membres, i n’hi ha 3 que ho són en representació dels tres municipis que formen l’agrupació.

SOCIS I VOLUNTARIS
El nombre de Socis és d’uns 100  i els voluntaris entre els tres municipis són uns 50.

Col·laboren principalment amb els bombers en les feines d’extinció d’incendis.
També, i per escrit, s’han posat a disposició dels tres municipis, per si cal la seva ajuda en casos d’aiguats, accidents, pèrdues de persones, etc, ja que estan equipats amb vehicles,  emissores i coneixen perfectament els camins i carreteres d’aquestes contrades.

SUPERFÍCIE PRÒPIA D’ACTUACIÓ

 

Municipi

Superfície (Ha)

Tipus

Sta. Coloma de Farners

5.871

Forestals

Riudarenes

3.526

Forestals

Sils

1.410

Forestals

Total

10.807

 ACTIVITATS
Des de la seva constitució aquesta ADF ha col·laborat amb els bombers en la majoria
d’incendis d’aquesta comarca i de la província, havent rebut carta d’agraïment de
diferents entitats i municipis.

S’han organitzat amb els bombers uns 10 cursos de “Prevenció i Extinció d’incendis”, en els
que han assistit uns 250 voluntaris.

En el temps de la Prestació Social Substitutòria, varem ésser de les primeres entitats de la província  en estar regularitzats per oferir llocs on poder realitzar aquesta Prestació.

En el començament de la temporada d’estiu, revisió del material i principalment repàs dels
15 dipòsits d’aigua que te l’ADF que estiguin totalment plens.

Reunions trimestrals de la Junta Directiva, per informar de la situació econòmica de l’ADF i per
estudiar el material a comprar mitjançant les diferents subvencions de l’administració. També
els camins o carreteres que s’han d’ampliar o arranjar per facilitar els pas als vehicles dels bombers.

Al finalitzar cada campanya, estudi de les actuacions efectuades, valorant els problemes sorgits i concretant els aspectes a millorar.

Reunió trimestral amb els “Cap de Colla” de voluntaris de cada municipi, per recollir les seves
inquietuds i per revisar el material que, al seu entendre, hauria de comprar l’ADF.

Presència amb els cotxes de l’ADF, degudament equipats, en diferents actes en els quals
és requerida la col·laboració: aplecs i festes que es fan en espais oberts.

Tramitació de la sol·licitud del carnet de l’ADF per a propietaris i voluntaris, per poder accedir
als boscos en cas d’incendis.

Sopar anual amb els voluntaris, per agrair la seva tasca, feta d’una manera totalment gratuïta
i desinteressada.